2011 -- 2014  2014 -- 2015

Open Quata 60%

Sheet 1 2014 -- 2015

 Sheet 2

2014 -- 2015 

Reserved Quata 25%

2014 -- 2015 NRI

 Quota 15%

2013 -- 2014 

DMER Quota

Sheet1 2013 -- 2014 Open 

Quota 60% 

Sheet2

2013--2014 Reserved Quota 25%
2013--2014 

NRI Quota 15%

2012--2013 DMER Open Quota Shee12 012--2013 DMER 

Open Quota 60% Sheet2

2012--2013 Reserved Quota 25%
2014-2015 VC Letter 2014-2015

 DMER Quota

2014-2015 Open Quata 2014-2015 25% Reserved Quota
2014-2015 NRI Quota 15%   

2015-2016

AMHMCM MERIT 2015-2014

2015-2016

15% NRI MERIT